Parisuhde­katsaus

Parisuhdekatsastus on kertaluontoinen valmennus, joka auttaa pitämään parisuhteen raiteillaan.

ovumia-valk

Parisuhdekatsastus auttaa pitämään parisuhteen raiteillaan niin, että ongelmat eivät pääse kasaantumaan suuria ristiriitoja ja tyytymättömyyttä aiheuttaviksi solmuiksi.

Valmennusta vaativaan arkeen

Parisuhdekatsastus on tarkoitettu pareille, jotka arvostavat pitkää ja toimivaa parisuhdetta ja haluavat panostaa suhteen ylläpitoon myös niinä aikoina, kun elämässä on meneillään paljon muitakin haasteita. Monesti jo pelkästään työelämän aiheuttamien paineiden, perhe-elämän kuvioiden ja vapaa-ajan harrastusten yhteensovittaminen aiheuttaa tilanteen, jossa parisuhteen kysymykset jäävät taka-alalle. Vahvakaan parisuhde ei ikävä kyllä pysy toimivana ilman huolenpitoa. Parisuhdekatsastus tarjoaa mahdollisuuden tehdä suhteelle tehokas määräaikaishuolto, jonka jälkeen voi taas jatkaa yhteiseloa turvallisemmin mielin.

Kertaluotoinen tapaaminen

Parisuhdekatsastus toteutetaan kertaluontoisessa tapaamisessa parisuhdeammattilaisen kanssa. Tapaaminen on parin ja työntekijän välinen luottamuksellinen tilaisuus, joka ei edellytä parilta etukäteisvalmistautumista tai osallistumista ryhmämuotoisiin kokoontumisiin. Parisuhdekurssit ja -ryhmät ovat nykyisin erittäin suosittu tapa hoitaa parisuhdetta. Parisuhdekatsastus tarjoaa näille palveluille vaihtoehdon, joka vie vähemmän aikaa eikä edellytä sosiaalista kanssakäymistä muiden parien kanssa.

Katsastuksen aikana käydään keskustellen läpi parisuhteen eri osa-alueita, painottaen parin voimavaroja ja jo olemassa olevia taitoja ja vahvuuksia. Keskustelussa määritellään myös parisuhteen haasteet ja mahdolliset ongelmakohdat, joihin pari toivoo muutosta. Muutoksen aikaansaamiseksi laaditaan tarkat tavoitteet ja suunnitelma siitä, millä keinoin pari pääsee tavoitteisiin katsastuksen jälkeen. Pari saa kotiin mukaan hyödyllistä kirjallista materiaalia, jonka avulla on helppo jälkikäteen kerrata keskustelussa esiin nousseita teemoja. Materiaali sisältää myös konkreettisia vinkkejä ja toimintaohjeita parisuhteen haasteiden voittamiseksi.

Ongelmien ennaltaehkäisyä

Parisuhdekatsastus voi olla kertaluontoinen tilaisuus parin elämässä tai se voidaan tarvittaessa toistaa säännöllisesti esim. 1-3 vuoden välein. Erityisen suotavaa katsastus on tilanteissa, joissa parin arjessa on jokin poikkeuksellista kuormitusta aiheuttava tekijä, esim. työttömyys, erityistarpeisen lapsen vanhemmuus, lapsettomuus, fyysinen tai psyykkinen sairaus tai jokin muu paria kohdannut menetys lähiaikoina.

Mikäli keskustelussa nousee esiin teemoja, joiden käsittelyä pari haluaa jatkaa ammattilaisen tukemana, niin tämä on luonnollisesti mahdollista. Katsastuksen ensisijainen tavoite on kuitenkin tarjota pareille ongelmia ennaltaehkäisevästi aika ja tila suhteen arvioimiselle ennen suurempien ristiriitojen syntymistä. Ongelmiinkin on toki helpompi puuttua, kun se tehdään hyvissä ajoin, molempien vielä halutessa muutosta parisuhteeseen.

Parisuhdekatsastus ei siis ole terapiaa vaan nykyhetkeen ja tulevaisuuteen painottuva kertaluontoinen valmennus ihan tavallisille pareille. Varaa oma katsastusaikasi Ovumiasta tai osta katsastus lahjaksi läheisellesi. Tarjolla on aikoja myös iltaisin ja viikonloppuna!

 

”Jos tosissaan tahtoo onnistua, kannattaa käyttää valmentajaa. Koskee kaikkia tärkeitä matkoja. #parisuhde #terveys #ammatti #sielunhoito”

Jari Sarasvuo @Twitter