Lapsettomuus ja perhesuunnittelu

ovumia-valk

Lapsettomuus

Tahaton lapsettomuus on monelle henkisesti raskasta aikaa. Lapsettomuus vaikuttaa kokonaisvaltaisesti elämään ja voi vaikeuttaa selviytymistä työssä, harrastuksissa, parisuhteessa ja muissa sosiaalisissa suhteissa. Hedelmöityshoidot tuovat mukanaan lisähaasteen, jonka monet kokevat stressaavana.

Lapsettomuuden hoito Ovumiassa on kokonaisvaltaista

Hedelmöityshoidot tähtäävät siihen, että toivottu raskaus alkaisi mahdollisimman vaivattomasti ja turvallisesti. Tahattoman lapsettomuuden laadukas hoito on kuitenkin muutakin kuin lääketiedettä, tutkimuksia ja toimenpiteitä. Ovumia hedelmöityshoitoklinikalla kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaidemme henkiseen hyvinvointiin. Ovumian henkilökunta pitää tärkeänä sitä, että asiakkaamme huomioidaan yksilöinä, joilla on monenlaisia tarpeita.

Olet tervetullut Ovumia Perheklinikalle psykoterapeutin vastaanotolle keskustelemaan lapsettomuuteen liittyvistä kysymyksistä toki myös, vaikka et olisikaan asiakkaana lapsettomuusklinikallamme. 

Henkistä valmennusta hoitojen tueksi

Psykoterapeuttimme kanssa keskustelu auttaa sinua jaksamaan vaativan elämänvaiheen läpi. Vastaanotolla saat tilaa ja aikaa käsitellä lapsettomuuteen liittyviä tunteitasi. Psykoterapiakäynnit tuovat helpotusta myös, jos lapsettomuus koettelee parisuhdettasi. Usein jo pelkästään ulkopuolisen ammattihenkilön läsnäolo helpottaa parin kommunikointia ja selkiyttää tilannetta.

Psykoterapeutin vastaanotolle kannattaa hakeutua erityisesti, jos sinulla ja kumppanillasi on erisuuntaisia toiveita lapsettomuuden hoitamisen suhteen, lapsettomuudesta on vaikea keskustella kumppanin kanssa tai harkitsette hoitojen lopettamista.

Psykoterapiakäynneillä voit myös käydä läpi elämäntapojasi ja ajattelumallejasi ja selvittää, kuinka pystyt ylläpitämään henkistä jaksamistasi mahdollisimman tehokkaasti. Halutessasi opit myös rentoutumista ja muita stressinhallintamenetelmiä, joiden avulla arjen hallinta sujuu paremmin.

Joidenkin tutkimusten mukaan hedelmöityshoitojen tulokset ovat parempia niillä naisilla, jotka ovat saaneet ammattilaisen tarjoamaa stressinhallintaohjausta. Näin ollen psykoterapiakäynnit eivät ainoastaan kohenna henkistä jaksamistasi vaan saattavat myös auttaa pääsemään hoidoissa toivottuun lopputulokseen.

Perhesuunnittelu

Työntekijämme vastaanotolle voit tulla keskustelemaan tilanteissa, joissa harkinnassa on perheen perustaminen. Tilanteeseen voi liittyä epävarmuutta, pelkoja tai erimielisyyttä puolisoiden välillä. Vastaanotolla käytävät keskustelut selkiyttävät ajattelua, helpottavat ristiriitoja ja auttavat päätöksenteossa.

Tukea matkalla vaihtoehtoiseen vanhemmuuteen

Vastaanotolla saa tietoa myös vaihtoehtoisista perheenperustusmuodoista kuten sijaisvanhemmuudesta ja adoptiosta. Vastaanotolla voit keskustella luottamuksellisesti, mikäli harkitset adoptioprosessiin lähtemistä tai kaipaat tukea ja neuvoja adoptioprosessin aikana.

Psykoterapiapalvelut adoptioperheille

Perheklinikka tarjoaa adoptiovanhemmille vanhempainohjausta, perheneuvontaa sekä asiantuntija-apua parisuhteen ja seksuaalisuuden kysymyksiin. Näistä palveluista voit lukea lisää päävalikon parisuhde- ja seksuaaliterveys -osioista sekä perheterapia ja vanhempainohjaus -osiosta. Erityisen suositeltava palvelu sijais- ja adoptiovanhemmille ja lasta odottaville on Parisuhdekatsastus.


Asiakkaiden kertomaa:

”Epävarmuus lasten hankinnan suhteen jäyti mieltä enkä tiennyt kenelle mennä asiasta puhumaan. Psykoterapiakäynnillä sain jäsennettyä ajatuksiani niin, että nyt tiedän mihin suuntaan kulkea. Turhaan kuvittelin, että asiani oli liian vähäpätöinen psykoterapautin kanssa selvitettäväksi.”

”Psykoterapeutti sai minut ymmärtämään, että reagointini lapsettomuuteen on ihan normaalia enkä ole tulossa hulluksi. Tuntui hyvältä saada vastaanottaja vaikeillekin tunteille.”

”Lapsettomuus koetteli parisuhdettamme niin rankasti, että ilman psykoterapiakäyntejä emme varmaan olisi pystyneet jatkamaan enää hoitoja. Onneksi uskalsimme lähteä vastaanotolle, sillä nyt on taas voimia jatkaa!”