Perheterapia ja vanhempainohjaus

Matalan kynnyksen apua perheille​

Matalan kynnyksen apua perheille

Perhe-elämän haasteisiin on myös kannattavaa hankkia ulkopuolista apua, vaikka kyse ei olisikaan parisuhderistiriidoista. Työntekijältämme saat tukea ja ohjeita esim. vanhemmuuteen, kasvatukseen, arjessa jaksamiseen, kotitöiden organisoimiseen, perheen sisäiseen kommunikointiin ja muutoksiin sopeutumiseen.

Vanhempainohjaus on erityisen suositeltavaa, mikäli perheen arki on kuormittavaa esim. työelämän paineiden tai lapsen erityistarpeiden vuoksi. Vanhempainohjausta kannattaa käyttää esim. tilanteissa, joissa lapsella on neuropsykiatrisia oireita tai lapsen ja vanhemman välisessä kiintymyssuhteessa on haasteita ja omat keinot tuntuvat riittämättömiltä.

Psykoterapeuttimme Anu Jylhä tarjoaa myös perheterapiaa, johon on mahdollista hakea Kela-korvausta.

Kela-kuntoutus

”Kelan harkinnanvarainen kuntoutuspsykoterapia muuttui lakisääteiseksi 1.1.2011. Kela tukee työ- tai opiskelukyvyn ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi tähtäävää kuntouttavaa psykoterapiaa 16-67 – vuotiaalle henkilölle, jonka työ- tai opiskelukyky on heikentynyt mielenterveyden häiriön vuoksi.

Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan enintään 80 kertaa vuodessa ja yhteensä 200 kertaa kolmessa vuodessa. Kuntoutuspsykoterapian pitää olla lääketieteellisesti perusteltua ja sen vuoksi potilaan on oltava vähintään 3 kk psykiatrin hoidossa, saadakseen asianmukaisen diagnoosin ja suosituksen (B-lausunnon) kuntoutuspsykoterapiaan. Hoitosuhde psykiatriin voi olla joko julkisella tai yksityisellä sektorilla.

Kuntoutuspsykoterapiaa voivat saada yksilöt, perheet, parit ja ryhmät. Pariterapia tuli Kela-korvattavaksi v. 2011 alusta.

Kela voi tukea myös kuntoutuspsykoterapiaa, joka toteutuu vähintään 25 kertaa vuodessa (lyhytpsykoterapia)

Kuntoutuspsykoterapiaa voivat antaa ne psykoterapeutit, joilla on Valviran (www.valvira.fi) hyväksymä vähintään ET-tasoinen (erityistaso), nimikesuojattu psykoterapeuttikoulutus.

Psykoterapeutin pitää olla myös hyväksytty Kelan palveluntuottajarekisteriin (ns. Kela-pätevyys).”

Lähde: http://www.kela.fi